PIESAKIES HIPO.LV MIKROAIZDEVUMA PROGRAMMAI

Mikrokredīts no Hipo.lv ir pārdomāta aizdevuma forma, kas domāta maziem un vidējiem komersantiem, kuriem nepieciešams kapitāls biznesa projektu īstenošanai. Mikrokredīti tiek piešķirti Latvijas mazo, vidējo komersantu biznesa finansējuma atbalsta programmas ietvaros, papildus tam hipotētiskās piešķirtā finansējuma gala summas svārstās līdz pat desmit tūkstošiem latu (pārvēršot uz eiro tie ir 14 228,72), taču uzņēmuma apgrozāmiem līdzekļiem līdz 5000 latu (7 114,36 EUR) ar piecu gadu mikrokredīta termiņu. Uzņēmuma īpašnieks kļūst par bankas finansējuma mikrokredīta galvotāju.

 Saņemšanas izdevības

Finansējuma aizdevumam var pieteikties ikviens uzņēmējs un uzņēmums, kas strādā kā mikrouzņēmums un kur pilnu slodžu daudzums nav lielāks par 10 vienībām. Finansējuma aizdevuma galvotājs ir uzņēmuma īpašnieks, bez tam ir pāris galvenie noteikumi aizdevuma atbalsta Piešķiršanai. Mikroaizdevuma piešķiršanas priekšnosacījumi:

*ja mikroaizdevumam piesakās uzņēmējs, tad divu mēnešu laikā pēc finansējuma piešķiršanas jāreģistrējas kā samnieciskās darbības veicējam;

*mikrouzņēmumam pašreizējo parādsaistību summa nedrīkst būt vairāk par 50 000 Ls jeb 71 143.59 eiro;

*ja uzņēmumam ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu vai nodokļu parādsaistības, mikroaizdevums nekādā gadījumā netiek apstiprināts;

*uz finansējumu var pretendēt mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem viena gada Neto apgrozījums nav vairāk par 1 992 020.53 eiro jeb 1.4. miljoniem LVL.

Mikroaizdevuma programma ir finansēta no Latvijas finanšu resursiem, Šveices un Latvijas sadarbības programmas un Hipotēku bankas kredītresursiem. Mikroaizdevums ir lietderīgs atspēriena solis tiem uzņēmumiem, kas vēlas sekmēt saimniecisko darbību Latvijas valstī.

Papildus pakalpojumi valsts atbalsta saņēmējiem

Valūtu darījumi, privatizācijas sertifikātu pakalpojumi, HipoNet internetbanka un citi Hipotēku bankas pakalpojumi

Ja Hipotēku bankā pašlaik ir aizdevums, ir pieejami valūtas konvertācijas pakalpojums. Valūtu konvertācijas darījumi tiek veikti pēc Hipotēku bankas izvirzītajiem bezskaidras valūtas maiņas kursiem. Firmai, kas strādā lokālā vai starptautiskā tirdzniecībā, nozīmīgi ir novērst potenciālo risku rašanos, kas samērā bieži saistīti ar tirdzniecības darījumu partneru personīgā labuma gūšanu. Hipotēku banka piedāvā dokumentārās operācijas pakalpojumu, kas būtiski samazinās starptautiskās tirdzniecības darījumu potenciālos draudus. Akreditīvs, dokumentu inkaso, bankas galvojums ir darbības, ko pārbaudīs bankas eksperti ar mērķi aizsargāt uzņēmumu pret potenciālo risku. Tāpat arī klienti var izmantot bankas ar privatizācijas sertifikātiem saistītas darbības: pagaidu un atkārtota privatizācijas konta atvēršana, uzņēmumiem atvērt privatizācijas sertifikātu ieguldījumu un izsoles tirdzniecības speciālos kontus. Papildus pakalpojums Hipotēku bankas klientiem ir zemes izpirkuma līgumu slēgšana ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai mantiniekiem .

 Par finansējumu lauksaimniekiem lasiet šeit – http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/apgrozamo_lidzeklu_aizdevumi_lauksaimniekiem