Izaugsmes aizdevums uzņēmumu tālāko mērķu realizācijai

izaugsmes aizdevumsMazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izaugsmes veicināšanai Hipotēku banka piedāvā finansiālu aizdevumu. To iespējams saņemt, piesakoties MVU izaugsmes aizdevuma programmā.

Programma izstrādāta ar mērķi palīdzēt tiem komersantiem un kooperatīvajām sabiedrībām, kam ir konkrēti tālākie darbības mērķi uzņēmuma attīstībai, bet paaugstinātu risku dēļ nav iespējams saņemt kredītiestāžu finansējumu.

Programmas ietvaros uzņēmumiem iespējams saņemt izaugsmes aizdevumu:

  • investīcijām;
  • apgrozāmiem līdzekļiem.

Kopā šie aizdevumi nedrīkst būt lielāki par 300 000 latuvienam komersantam vai 2.2 miljonulatulauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.

Izaugsmes aizdevums investīcijām tiek piešķirts līdz 10 gadiem. Ja finansētā projekta ieviešana ieilgst, tad iespējams atlikt pamatmaksājumus līdz 2 gadiem. Pieejamas divu veidu procentu likmes:

  • fiksētā no 5%;
  • mainīgā no 3% plus 6 mēnešu RIGIBOR vai EURIBOR.

Investīciju aizdevums tiek piešķirts gan latos, gan eiro valūtā.

Savukārt, izvēloties izaugsmes aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem, aizdevuma termiņš ir pieci gadi. Arī šim aizdevumam pieejamas divu veidu procentu likmes:

  • fiksētā no 5%;
  • mainīgā no 3% plus 6 mēnešu RIGIBOR vai EURIBOR.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums tāpat kā investīciju aizdevums tiek piešķirts gan latos, gan eiro valūtā.

Lai saņemtu nepieciešamo aizdevumu, vajadzīgs nodrošinājums. Par aizdevuma galvotājiem var būt uzņēmuma īpašnieki, kam pieder vismaz 10% no kapitāla daļām.

Aizdevumu nav iespējams saņemt, ja:

  • uzņēmumam ir finansiālas grūtības;
  • uzņēmumam ir nodokļu parādi;
  • uzņēmums darbojas kādā no programmas neatbalstošajām nozarēm.

MVU izaugsmes aizdevuma programmas neatbalstošās nozares iespējams aplūkot Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *