Hipotēku bankas attīstības programmas uzņēmējiem

Nepieciešams atbalsts jauna biznesa uzsākšanai vai esošā paplašināšanai? Hipotēku bankas attīstības programmas uzņēmējiem ir tieši tas, kas vajadzīgs! Tā ir iespēja esošajiem un topošajiem uzņēmējiem saņemt atbalstu savu sapņu īstenošanai un mērķu sasniegšanai. Hipotēku banka piedāvā dažādas attīstības programmas uzņēmējiem atkarībā no katra komersanta vajadzībām un iespējām.

Hipotēku bankas piedāvātās attīstības programmas uzņēmējiem viena no otras atšķiras ar pieejamā finansējuma apmēru, aizdevuma nosacījumiem, pieejamību dažāda veida komersantiem, kā arī ar citiem rādītājiem. Pašlaik Hipotēku banka piedāvā piecas dažādas attīstības programmas lauksaimniekiem:

  • Starta programmu;
  • Mikrokreditēšanas programmu;
  • MVU izaugsmes aizdevumu;
  • Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programmu;
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumus lauksaimniekiem.

Starta programma ir izstrādāta, lai atbalstītu jaunos uzņēmējus un palīdzētu izveidot jaunus uzņēmumus. Tās ietvaros programmas dalībnieki var saņemt finansiālo atbalstu projektiem līdz 60000 latuapmērā, apmācības un konsultācijas biznesa plāna izstrādē un realizācijā.

Otra no Hipotēku bankas attīstības programmām uzņēmumiem ir mikrokreditēšanas programma. Tā paredzēta neliela biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmumi, kuru gada neto apgrozījums nepārsniedz 1,4 miljonuslatuun kur strādā ne vairāk kā 10 darbinieku. Šīs attīstības programmas uzņēmumiem maksimālais pieejamais atbalsta apjoms ir līdz 10000 latu.

Tāpat Hipotēku banka piedāvā MVU izaugsmes aizdevumu, kas ir attīstības programma mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un lauksaimnieku kooperatīvajām apvienībām. Maksimālais pieejamais atbalsta apmērs ir līdz 30000 latu.

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma ir attīstības programma uzņēmumiem, kam ir izstrādāti ekonomiski pamatoti attīstības plāni, bet kas paaugstinātu risku dēļ nevar saņemt kredītiestāžu finansējumu. Attīstības programma uzņēmējiem paredz finansiāla atbalsta piešķiršanu investīcijām vai apgrozāmajiem līdzekļiem līdz pat 7 500000 latuapmērā.

Tāpat Hipotēku banka piedāvā arī Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu lauksaimniekiem. Tā ir attīstības programma uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Maksimālais pieejamais atbalsta apmērs lauksaimnieku kooperatīvajām sabiedrībām ir līdz 2 000000 latu, lauksaimniekiem, kas nav iesaistīti kooperatīvajās sabiedrībās aizdevuma apjoms ir no 5 000 līdz 700000 latu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *