Hipotekārie kredīti

Kredītu tipi Latvijā

Kādi kredīti pieejami Latvijā?

Ar katru dienu finanšu instrumenti paplašinās diezgan vērā ņemamā ātrumā. Pēdējā laikā aktuāli ir arī valūtu un akciju tirdzniecība, pat DnB banka šobrīd to piedāvā. Tomēr ne par to, apskatīsim informāciju par nedaudz specifiskākiem finanšu instrumentiem – kredītiem. Ja agrāk vien bija pieejami parasti kredīti, ko izsniedz bankas, ar galvotāja klātbūtni un ķīlu iesniegšanu, tad šobrīd situācija ir krietni mainījusies. Nedaudz informācijas par esošo kredītsituāciju Latvijā. (more…)

Hipotēku bankas attīstības programmas uzņēmējiem

Nepieciešams atbalsts jauna biznesa uzsākšanai vai esošā paplašināšanai? Hipotēku bankas attīstības programmas uzņēmējiem ir tieši tas, kas vajadzīgs! Tā ir iespēja esošajiem un topošajiem uzņēmējiem saņemt atbalstu savu sapņu īstenošanai un mērķu sasniegšanai. Hipotēku banka piedāvā dažādas attīstības programmas uzņēmējiem atkarībā no katra komersanta vajadzībām un iespējām.

Hipotēku bankas piedāvātās attīstības programmas uzņēmējiem viena no otras atšķiras ar pieejamā finansējuma apmēru, aizdevuma nosacījumiem, pieejamību dažāda veida komersantiem, kā arī ar citiem rādītājiem. Pašlaik Hipotēku banka piedāvā piecas dažādas attīstības programmas lauksaimniekiem:

  • Starta programmu;
  • Mikrokreditēšanas programmu;
  • MVU izaugsmes aizdevumu;
  • Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programmu;
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumus lauksaimniekiem.

Starta programma ir izstrādāta, lai atbalstītu jaunos uzņēmējus un palīdzētu izveidot jaunus uzņēmumus. Tās ietvaros programmas dalībnieki var saņemt finansiālo atbalstu projektiem līdz 60000 latuapmērā, apmācības un konsultācijas biznesa plāna izstrādē un realizācijā.

Otra no Hipotēku bankas attīstības programmām uzņēmumiem ir mikrokreditēšanas programma. Tā paredzēta neliela biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmumi, kuru gada neto apgrozījums nepārsniedz 1,4 miljonuslatuun kur strādā ne vairāk kā 10 darbinieku. Šīs attīstības programmas uzņēmumiem maksimālais pieejamais atbalsta apjoms ir līdz 10000 latu.

Tāpat Hipotēku banka piedāvā MVU izaugsmes aizdevumu, kas ir attīstības programma mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un lauksaimnieku kooperatīvajām apvienībām. Maksimālais pieejamais atbalsta apmērs ir līdz 30000 latu.

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma ir attīstības programma uzņēmumiem, kam ir izstrādāti ekonomiski pamatoti attīstības plāni, bet kas paaugstinātu risku dēļ nevar saņemt kredītiestāžu finansējumu. Attīstības programma uzņēmējiem paredz finansiāla atbalsta piešķiršanu investīcijām vai apgrozāmajiem līdzekļiem līdz pat 7 500000 latuapmērā.

Tāpat Hipotēku banka piedāvā arī Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu lauksaimniekiem. Tā ir attīstības programma uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Maksimālais pieejamais atbalsta apmērs lauksaimnieku kooperatīvajām sabiedrībām ir līdz 2 000000 latu, lauksaimniekiem, kas nav iesaistīti kooperatīvajās sabiedrībās aizdevuma apjoms ir no 5 000 līdz 700000 latu.

Attīstības programmas

Viena no ērtākajām un drošākajām iespējām, kā uzsākt savu biznesu vai attīstīt un paplašināt jau esošo, ir Hipotēku bankas attīstības programmas. Mēs piedāvājam salīdzinoši plašu attīstības programmu klāstu, kas ļauj ikvienam komersantam atrast un izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko finansējuma avotu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai.

Hipotēku banka piedāvā vairākas attīstības programmas, kas atšķiras ar pieejamā finansējuma apjomu, aizdevuma nosacījumiem, kā arī pieejamību atkarībā no komersanta veida, jo, piemēram, mikrouzņēmumiem nepieciešamais atbalsts bieži atšķiras no lauksaimnieku vajadzībām un iespējām.

Pašlaik pieejamas piecas dažādas Hipotēku bankas attīstības programmas:

  • Starta programma;
  • Mikrokreditēšanas programma;
  • MVU izaugsmes aizdevums;
  • Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma;
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem.

Starta programma ir attīstības programma, kas paredzēta jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem. Tā ietver ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī apmācības un padomus biznesa uzsākšanai. Hipotēku banka šo programmu īsteno Eiropas Sociālā fonda Starta programmas ietvaros un tā ietver 1200 jauno komersantu apmācības un finansiālu atbalstu 800 programmas dalībniekiem.

Mikrokreditēšanas programma paredz atbalstu jaunajiem un esošajiem mikrouzņēmumiem apmērā līdz 10 000 latiem. Finansējumu var izmantot gan apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, gan investīcijām, gan biznesa uzsākšanai. Atbalsta programma pieejama uzņēmumiem, kuros strādā ne vairāk kā 10 darbinieki un kuru gada bilance nepārsniedz 1,4 miljonus latu.

Trešā no Hipotēku bankas atbalsta programmām ir MVU izaugsmes aizdevums, kas paredz atbalstu līdz 30000 latumazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī lauksaimnieku kooperatīvajām apvienībām.

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma paredzēta Latvijā reģistrētu komersantu, kam ir ekonomiski pamatoti nākotnes plāni, bet paaugstinātu risku dēļ nav pieejams kredītiestāžu finansējums, atbalstam. Attīstības programma paredz līdzekļu līdz 7,5 miljoniemlatupiešķiršanu investīcijām vai apgrozāmajiem līdzekļiem.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem ir vienīgā no attīstības programmām, kas speciāli izstrādāta lauksaimniekiem. Tās mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus, palielinot to apgrozāmo līdzekļu apjomu. Šī atbalsta programma darbosies līdz 2013. gada 31. decembrim.