Attīstības programmas

Viena no ērtākajām un drošākajām iespējām, kā uzsākt savu biznesu vai attīstīt un paplašināt jau esošo, ir Hipotēku bankas attīstības programmas. Mēs piedāvājam salīdzinoši plašu attīstības programmu klāstu, kas ļauj ikvienam komersantam atrast un izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko finansējuma avotu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai.

Hipotēku banka piedāvā vairākas attīstības programmas, kas atšķiras ar pieejamā finansējuma apjomu, aizdevuma nosacījumiem, kā arī pieejamību atkarībā no komersanta veida, jo, piemēram, mikrouzņēmumiem nepieciešamais atbalsts bieži atšķiras no lauksaimnieku vajadzībām un iespējām.

Pašlaik pieejamas piecas dažādas Hipotēku bankas attīstības programmas:

  • Starta programma;
  • Mikrokreditēšanas programma;
  • MVU izaugsmes aizdevums;
  • Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma;
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem.

Starta programma ir attīstības programma, kas paredzēta jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem. Tā ietver ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī apmācības un padomus biznesa uzsākšanai. Hipotēku banka šo programmu īsteno Eiropas Sociālā fonda Starta programmas ietvaros un tā ietver 1200 jauno komersantu apmācības un finansiālu atbalstu 800 programmas dalībniekiem.

Mikrokreditēšanas programma paredz atbalstu jaunajiem un esošajiem mikrouzņēmumiem apmērā līdz 10 000 latiem. Finansējumu var izmantot gan apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, gan investīcijām, gan biznesa uzsākšanai. Atbalsta programma pieejama uzņēmumiem, kuros strādā ne vairāk kā 10 darbinieki un kuru gada bilance nepārsniedz 1,4 miljonus latu.

Trešā no Hipotēku bankas atbalsta programmām ir MVU izaugsmes aizdevums, kas paredz atbalstu līdz 30000 latumazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī lauksaimnieku kooperatīvajām apvienībām.

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma paredzēta Latvijā reģistrētu komersantu, kam ir ekonomiski pamatoti nākotnes plāni, bet paaugstinātu risku dēļ nav pieejams kredītiestāžu finansējums, atbalstam. Attīstības programma paredz līdzekļu līdz 7,5 miljoniemlatupiešķiršanu investīcijām vai apgrozāmajiem līdzekļiem.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem ir vienīgā no attīstības programmām, kas speciāli izstrādāta lauksaimniekiem. Tās mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus, palielinot to apgrozāmo līdzekļu apjomu. Šī atbalsta programma darbosies līdz 2013. gada 31. decembrim.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *